Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ đường Tây Thăng Long

Quy hoạch đường Tây Thăng Long được thông báo chính thức tháng 5 /2017. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý chủ trương cho phép Hà Nội triển khai. Dự án kết nối khu vực Tây Tây Hồ và phía Bắc Cầu Thăng Long với khu đô thị Sơn Tây chạy qua địa phận huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ.

vinhomes wonder park đại lộ tây thăng long

I. Điều 1 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Tây Thăng Long

  1. Vị trí và hướng tuyến: Dự án kết nối khu vực Tây Tây Hồ và phía Bắc Cầu Thăng Long với khu đô thị Sơn Tây chạy qua địa phận huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ. Chiều dài tuyến đường Tây Thăng Long là 23Km.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp đô thị ( loại đường trục chính đô thị )

3. Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng mặt cắt đường điển hình B=60,5m gồm: 02 lòng đường xe chạy chính rộng 11,25m x 2=22,5m; 02 lòng đường gom rộng 7m x 2=14m; dải phân cách trung tâm rộng 6m; 02 dải phân cách giữa lòng đường chính và đường gom rộng 1m x 2=2m; vỉa hè hai bên đường rộng 8m x 2=lóm (chì tiết cầu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính thức theo dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được duyệt).

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:
* Tim đường quy hoạch ổi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5 được xác định bằng tọa độ các điểm khống chế, bán kính đường cong bằng và thông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ. Điểm 4* là điểm cơ sở để xác định tim đường quy hoạch.
* Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp trên bản vẽ.

5. Các nút giao thông trên tuyến:
* Theo Quy hoạch, trên tuyến có 05 nút giao thông chính tổ chức giao nhau khác mức bao gồm: Tổ hợp nút giao với đường Phạm Văn Đồng, đường sắt đô thị số 6; Nút giao với đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; nút giao với đường vành đai 4; nút giao đường 32, TT Phùng; nút giao NK4 . Phương án tổ chức giao thông và chỉ giới đường đỏ của các nút giao này sẽ được xác định cụ thể theo dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.
* Nút giao với các đường ngang còn lại được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thê hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bố sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết (hoặc thiết kê đô thị) hai bên tuyến đường và các dự án đầu tư xây dựng các tuyển đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

II. Điều 2 Tổ chức chức hiện:

  • Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc: kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phù hợp với nội dung Quyết định này, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt; Phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường tý lệ 1/500 theo quy định.
  • Giao UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND Thị Xã Sơn Tây, UBND huyện Hoài Đức, UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Phúc Thọ:
  • Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND Thành phố phê duyệt.
  • Tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới tỷ lệ 1/500 theo hồ Sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt, trình Sở Quy hoạch-Kiến trúc phê duyệt; Tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ được duyệt.
  • Bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc giới cho các đơn vị liên quan đề phục vụ công tác quản lý Xây dựng liên quan đến tuyến đường theo quy hoạch.
  • Tổ chức quản lý các mốc “GIỚI, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt; Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
  • Giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường nảy (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này).

III. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hàng Quyết định này./.